Přijímací řízení na rok 2018/19 - posunutý termín

Dne .

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2018. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nepodali. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

Přednáška - Primordiální gravitační vlny

Dne .

Katedra fyziky FP TU v Liberci Vás tímto zve na přednášku pana Mgr. Jana Nováka, Ph.D. - Primordiální gravitační vlny.

Přednáška se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 14:30 hodin v posluchárně H41 na katedře fyziky TUL (budova H, 4. patro).
Přednáška je určena jak pracovníkům se zájmem o kosmologii, tak doktorandům, studentům a dalším zájemcům o obecnou teorii relativity.

Pozvánka

Temné časy krásných míst - svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968 propojené sborovými skladbami

Dne .

Dne 16. dubna 2018 od 18 hodin se uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou koncert pod názvem

Temné časy krásných míst-svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968
propojené sborovými skladbami

Vystoupí: The Bohemian Choir - Komorní sbor FP TUL, Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL

Nastudovali a řídí: Jana Konvalinková a Christopher Muffett

Klavírní doprovod: David Němec

Tradiční jarní koncert

Dne .

Dne 10. dubna 2018 od 16:30 hodin se uskuteční Jarní koncert v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Noktuelky ZUŠ Jablonné v Podještědí, The Bohemian Choir - Komorní sbor FP TUL, Smíšený pěvecký sbor Aure Rosa Univerzity 3věku TUL.

Nastudovaly a řídí: Jana Konvalinková a Lucie Martinková

Klavírní doprovod: David Němec

Plakát

Semináře z didaktiky matematiky - LS 2017/2018

Dne .

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci tímto zve studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a učitelství SŠ, učitele z praxe a další zájemce na semináře z didaktiky matematiky.

19. 3. 2018   RNDr. Jana Hnatová, Ph.D. (PedF PU Prešov)
VYUŽITÍ INTERAKTIVNEJ TABULE NA HODINÁCH MATEMATIKY V 1. STUPNI ZŠ

20. 3. 2018   doc. RNDr. Alena Prídavková, Ph.D. (PedF PU Prešov)
PRÁCA S NADANÝMI ŽIAKMI V MATEMATIKE NA 1. STUPNI ZŠ

16. 4. 2018   Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. (H-mat Praha)
ÚVOD DO HEJNÉHO METODY

Semináře v termínech 19. 3. a 16. 4. se konají od 14.20 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky (G4-MAT - bud. G, Univerzitní náměstí 1410/1, 4. patro).
Seminář 20. 3. 2018 se uskuteční od 10.40 hodin v Zasedací místnosti DFP (budova G, 4. patro).

SEMINÁŘE

Výstava "Změna klimatu ve světových velehorách - Peru, Kyrgystán"

Dne .

Sekce aplikované geografie ČGS, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita v Liberci a Velvyslanectví Peru v Praze si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu na téma Změna klimatu ve světových velehorách, která bude umístěna ve foyer budovy G, 3. patro. Jedním z duchovních otců a autorů výstavy je člen katedry geografie dr. Kocum.

Vernisáž výstavy se bude konat 15. 3. 2018 (čtvrtek) od 17.00 hodin (čeká Vás malé překvapení z peruánské a kyrgyzské kuchyně alt).

Celá výstava bude ke shlédnutí do 9. 4. 2018

Pozvánka

Rok 1938 z pohledu českých a polských historiků

Dne .

Katedra historie FP TU v Liberci ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností pořádá v rámci zasedání výboru Polsko-české vědecké společnosti a přípravného výboru 1. kongresu českých polonistických studií v roce 2019 a v rámci přednáškového cyklu pro akademickou obec a veřejnost podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Kulatá výročí československých dějin pódiovou diskusi na téma Rok 1938 z pohledu českých a polských historiků.

Akce se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 v 16.30 hod. v budově P Technické univerzity v Liberci, místnost P 202.

Diskutovat budou:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci)
prof. dr. hab. Andrzej Małkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)

Moderuje: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Leták