Semestr plnění KAP/ICTP

Dne .

Omlouváme se za drobné zmatky v informacích. Každý student plní předmět KAP/ICTP v tom semestru, ve kterém plní KAP/ZED. Jednoobory a NŠ v zimním semestru a dvouobory v letním semestru. Děkujeme za pochopení.

LLP Erasmus - Erasmus day

Dne .

Dne 30. října 2012 se koná ve 12:30 hodin informační schůzka pro zájemce o zahraniční studijni pobyt. Informace naleznete v přiloženém letáčku.

Ersmus Day 2012

Plnění předmětu KAP/ICTP

Dne .

Plnění předmětu KAP/ICTP je realizováno pouze prostřednictvím testu, který studenti absolvují na konci října 2012. Podrobnější informace včetně konkrétních termínů se studenti dozví na první přednášce 9. 10. 2012 (případně cvičení) předmětu KAP/ZED.

Oznámení

Dne .

Všichni zájemci z řad studentů ze zemí bývalého Sovětského Svazu předloží do 15. 10. 2012 žádost o přidělení příspěvku na zdravotní pojištění pro akademický rok 2012/2013.

Osobní údaje

Dne .

Vážení studenti, při kontrole na stud. oddělení bylo zjištěno, že jste si v elektronické přihlášce chybně vyplnili osobní údaje, zejména MÍSTO NAROZENÍ. Je nutná vaše kontrola a oprava těchto údajů v IS STAG (opravte sami). Chybné údaje se tisknou na diplomu i dodatku k diplomu a v IS STAG se generují  do případného navazujícho studia.