Pozvánka na 217. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

Ve čtvrtek 17. května 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 217. zasedání akademického senátu naší fakulty. Pořad jednání má sice málo různorodých bodů, ale obsahově bude trochu obsáhlejší. Senát bude projednávat velkou várku akreditačními materiálů pro první vlnu nových akreditací. Vzhledem k obsáhlosti materiálů a tomu, že obsahují i osobní data, jsou tentokrát přístupné členům senátu na sdíleném disku.

Pozvánka

Jarní kulturní setkání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra primárního vzdělávání Vás tímto zve dne 15. 5. 2018 v 16:30 hodin, budova P TUL, učebna P100 na Jarní kulturní setkání.....hudba, divadlo a vernisáž výtvarných prací studentů.

Plakát

Biogeography of Korea and adjacent waters

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 23. 5. 2018 se uskuteční přednáška prof. Ji Eun Seo z Woosuk Univresity s diskuzí na téma aplikace geografie při biologických výzkumech na Korejském poloostrově. Přednáška bude v angličtině.

Čas konání: 14:20 hodin
Místo konání: budova P, učebna P300

Humánně-geografická témata v aplikované geografii

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 26. 4. 2018 se uskuteční seminář s několika prezentacemi a diskusí o tom, co může aplikovaná geografie v dnešní době řešit. Akce se koná pod záštitou Sekce aplikované geografie ČGS, Liberecké pobočky ČGS.

Čas konání: 10:30 hodin
Místo konání: budova P, učebna P204

Seminář - Strategie učení se z textu

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci a Česká pedagogická společnost zve tímto všechny zaměstnance a studenty TUL, členy České pedagogické společnosti, učitele a další přiznivce výchovy a vzdělávání na odborný seminář STRATEGIE UČENÍ SE Z TEXTU.

Seminář se uskuteční v úterý 15. května 2018 od 16:00 v budově G ve 3. patře v posluchárně G312.

Pozvánka

Pozvánka na 216. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 216. zasedání akademického senátu naší fakulty. Pořad jednání je tentokráte trochu obsáhlejší. Senát bude projednávat a schvalovat výroční zpravy o činnosti a o hospodaření fakulty za předchozí rok. Dále se bude zabývat akreditačními materiály pro první vlnu nových akreditací.

Pozvánka

Přijímací řízení na rok 2018/19 - posunutý termín

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2018. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nepodali. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.