Pozvání na výstavu výtvarných prací a koncert

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Srdečně Vás zveme na výstavu studentů Katedry primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin do Respiria budovy K (4. patro). Studenti  připraví výstavu svých výtvarných prací, realizovaných v průběhu zimního semestru ak. r. 2012/2013 pod vedením dr. Hany Valešové, MgrA. Lucrezie Puchmajerové - Škaloudové a Akad. mal. Markéty Pošarové. Hudební oddělení bude prezentovat výsledky semestrálních tvůrčích činností v oborech sólového a sborového zpěvu, mluveného slova a uměleckého přednesu a hry na hudební nástroje.
Tato prezentace vznikla pod vedením pedagogů: p. dr. Jany Bednářové, dr. Jany Konvalinkové, dr. Jany Johnové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, dr. Zbyňka Prokeše a Mgr. Viléma Valkouna.

Pozvánka

 

 

"Paní, přišlo vám psaní"

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

pamatky umeni postovni uradyChcete vědět více o stavební historii nejzajímavějších poštovních úřadů Libereckého kraje?
Na příkladech pěti poštovních budov bude sledován stavební vývoj od rokoka až po funkcionalismus, který reagoval jak na měnící se potřeby úřadu, tak i na dobově módní trendy v architektuře.
Přednáška se koná dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin v Malém sále ve 4. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.

 

Setkání s dr. Adélou Gjuričovou

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Se svými zkušenostmi z pobytu v Iránu v letech 2006-2009 se s Vámi podělí dr. Adéla Gjuričová z Ústvu pro soudobé dějiny AV ČR.
Pamětnické setkání pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Žité dějiny" pořádané Katedrou historie FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa se uskuteční dne 11. 12. 2012 od 16.30 hodin v přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Pozvánka

Přelepky na ISIC

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Studenti, kteří si objednali přelepku o prázdninách přes email, vyzvedněte si ji do 7. 12. 2012 v úředních hodinách na SO. Po tomto datu budou tyto nevzvednuté přelepky nabídnuty zbývajícím zájemcům v termínu od 12. do 18. 12. 2012.

 

Rozhodnutí o stipendiích k vyzvednutí

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Od 26. 11. 2012 si můžete vyzvednout na studijním oddělení FP v úředních hodinách rozhodnutí o přiznání stipendia (ubytovací, sociální, prospěchové a motivační). U ubytovacích stipendií si rozhodnutí vyzvednou pouze studenti 1. ročníků nebo studenti, kteří zažádali o stipendium poprvé.

Činnost architektonické ateliéru Lossow & Kühne na severu Čech

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

atelir lossow kuhnePřednáška pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Umění a kultura na Liberecku v 1. polovině 20. století" pořádaná Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci ve spolupráci s katedrou historie FP TUL a Oblastní galerií v Liberci se koná 28. 11. 2012 od 16.30 v Malém sále Krajské vědecké knihovny ve 4. patře. Přednáší kunsthistorik Mgr. Jaroslav Zeman.

„Československo – rakouská hranice v době tzv. studené války“

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Workshop je určen všem, kteří mají o dané téma zájem.
Akce probíhá v prostorách Severočeského muzea v Liberci ve dnech 27. 11. 2012 od 10.00-18.30 a 28. 11. 2012 od 9.30-16.30.
Workshop se koná za podpory Technické univerzity Liberec (SGS 2012 „Aktivity tajných služeb na československo – rakouské hranici v letech 1945 – 1989 II."), Severočeského muzea v Liberci, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Občanského sdružení PAMĚŤ.