"KO-MIX" Interní semináře pracovníků KMD

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Srdečně zveme pracovníky KMD, KAP a další zájemce z řad veřejnosti na přednášku pořádanou v rámci odborného semináře KO-MIX
A General Software Framework for Algebraic Multigrid Methods
Přednáší: Pavel JIRÁNEK (CERFACS, Toulouse Cedex, France)
Termín: Středa 6. února 2013, 13.00 – 14.30 hodin
Místo konání: Didaktický kabinet KMD (Voroněžská 13, Liberec, budova H areálu TUL - 4. patro, č. dv. 5027).

Abstrakt přednášky

Jak se zrodil Liberec - Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg - Reichenberg

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

JAK SE ZRODIL LIBEREC Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg-Reichenberg. Přednáška se soustředí na tyto otázky: Vznikal Liberec už v 10. století? Můžeme určit stáří města z kroniky z 10. století? Co obsahuje kronika o místních dějinách? Je nejstarším dochovaným písemným pramenem? Co si o ní mysleli němečtí regionální badatelé v 19. století? Co si o všem má myslet současný historik?
Více se dozvíte v úterý 12. 2. 2013 od 18:00 ve velkém přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny.
Host: Milan Svoboda, Katedra historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL.
Vstupné dobrovolné - pořádá: KVK v Liberci

Zápis na letní semestr akad.roku 2012/13

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

V týdnu 25. 2. - 1. 3. 2013 si studenti mohou nechat potvrdit předměty na LS v indexu v úředních hodinách na studijním oddělení. Eventuelní škrty a dozápisy budou možné do 15. 3. 2013 pouze za poplatek 50 Kč.

Kontrola prvních ročníků proběhne bez účasti studentů po 15. 2. 2013 (mezní termín pro splnění předmětů za ZS). Upozorňujeme, že je třeba v 1.r. splnit min. 10 kreditů.

Změna výplaty prospěchového stipendia

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Od ledna 2013 bude prospěchové stipendium vypláceno čtvrtletně. Čtvrtletí leden - březen 2013 bude vyplaceno ke dni 4. 4. 2013, čtvrtletí duben - červen 2013 bude vyplaceno ke dni 4. 7. 2013.

 

Studentské vánoce..koledy, vůně svařáků a cukroví

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Pozvánka - Vánoční trhy a koncert 2012Přijďte si vychutnat pravou vánoční atmosféru!
Ve středu 19. 12. 2012 od 15.00 proběhne v prostorách Menzy koncert studentů na téma HITY 20. A 21. STOLETÍ pod vedení paní Zuzany Bubeníčkové s klavírním doprovodem pana Viléma Valkouna.
Během celého dne budou k vidění a koupi práce studentů naší univerzity a chybět nebude pro zahřátí ani výtečný svařák.

 

 

Pozvání na výstavu výtvarných prací a koncert

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Srdečně Vás zveme na výstavu studentů Katedry primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin do Respiria budovy K (4. patro). Studenti  připraví výstavu svých výtvarných prací, realizovaných v průběhu zimního semestru ak. r. 2012/2013 pod vedením dr. Hany Valešové, MgrA. Lucrezie Puchmajerové - Škaloudové a Akad. mal. Markéty Pošarové. Hudební oddělení bude prezentovat výsledky semestrálních tvůrčích činností v oborech sólového a sborového zpěvu, mluveného slova a uměleckého přednesu a hry na hudební nástroje.
Tato prezentace vznikla pod vedením pedagogů: p. dr. Jany Bednářové, dr. Jany Konvalinkové, dr. Jany Johnové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, dr. Zbyňka Prokeše a Mgr. Viléma Valkouna.

Pozvánka

 

 

"Paní, přišlo vám psaní"

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

pamatky umeni postovni uradyChcete vědět více o stavební historii nejzajímavějších poštovních úřadů Libereckého kraje?
Na příkladech pěti poštovních budov bude sledován stavební vývoj od rokoka až po funkcionalismus, který reagoval jak na měnící se potřeby úřadu, tak i na dobově módní trendy v architektuře.
Přednáška se koná dne 18. 12. 2012 od 16.30 hodin v Malém sále ve 4. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.

 

Setkání s dr. Adélou Gjuričovou

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Se svými zkušenostmi z pobytu v Iránu v letech 2006-2009 se s Vámi podělí dr. Adéla Gjuričová z Ústvu pro soudobé dějiny AV ČR.
Pamětnické setkání pro akademickou obec a veřejnost v rámci cyklu "Žité dějiny" pořádané Katedrou historie FP TUL ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa se uskuteční dne 11. 12. 2012 od 16.30 hodin v přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Pozvánka