Aplikovaná matematika

Okruh otázek: Matematické modely a jejich aplikace

Velikost 246.26 KB
  • Kód oboru: 1103V035
  • Typ studia: navazující doktorské
  • Platnost: Pro akademický rok 2015/16
  • Forma: prezenční | kombinované

Obor je navržen tak, aby řešil potřebu vysoce matematicky kvalifikovaných a flexibilních absolventů, kteří jsou schopni matematicky modelovat a analyzovat reálné problémy v technických, přírodovědných a ekonomických
oborech.
Absolventi oboru získají teoretické znalosti a analytické dovednosti v kontextu průmyslových technologií a vědy a dobře se uplatní v oblasti průmyslu, financí, obchodu a podnikání.