Filozofie | Fyzika | Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Filosofie humanitních věd

Velikost 187.34 KB
  • Kód oboru: 6101R026
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční | kombinované

Cílem studia je seznámit studenty s filosofickými východisky humanitních věd a vychovat odborníky s náležitým kritickým vzhledem do společenskovědníi problematiky s uplatněním v oblasti kultury, vzděllávání a státní správy.