a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Informatika

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL

Není vypsán termín

Podrobnosti na webových stránkách KAPu

download type pdfJmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Informatika - okruh otázek studijního oboru

Informatika se zaměřením na vzdělávání

1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské

  • studium zahájeno 2010/2011 až 2012/2013

Informatika se zaměřením na vzdělávání

1802R023 | prezenční, kombinované | bakalářské

  • studium zahájeno 2013/2014 a později

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

7503T136 | prezenční | navazující

  • studium zahájeno 2012/2013 a 2013/2014

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

7503T136 | prezenční, kombinované | navazující

  • studium zahájeno 2014/2015 a později

Učitelství informatiky pro střední školy

7504T077 | prezenční | navazující

  • studium zahájeno 2012/2013 a 2013/2014

Učitelství informatiky pro střední školy

7503T136 | prezenční, kombinované | navazující

  • studium zahájeno 2014/2015 a později